ขอบคุณนิตยสาร Ray

ขอบคุณนิตยสาร Ray มากๆ เลยครับ

imo imo เลือกวัตถุดิบหลักที่นำเข้าจากเมืองคุมาโมโต้ ประเทศญี่ปุ่น 

#imoimo #purplesweetpotato #raythailand

ดูกิจกรรมข่าวเพิ่มเติม